2021-10-28 14:41:25

Odluka o privremenom prelasku rada ¹kole po modelu C nastave

Odluka o radu škole 4. i 5. studenoga  2021. nalazi se u prilogu. 


Medicinska ¹kola Dubrovnik